Kvanndøla i Rauma kommune

Epost frå Rauma kommune til Olje- og energidepartementet, med kopi til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Rauma kommune har tidligere gitt uttale til Kvannkraft AS sin søknad om å bygge kraftverk i Kvanndøla. Rauma kommune har ikke gjort nye vedtak i saken.

I løpet av 2005 og 2006 har kommunen utarbeidet og vedtatt en kommunedelplan for elvene i Rauma. I kartet til denne planen er det dessverre sneket seg inn en «trykkfeil». Kvanndøla er kommet i rød sone og det er feil.

Tekstdelen med regelverk er riktig.

Kommunen avventer avgjørelsen i OED i denne saken og vil tilpasse soneringen av Kvanndøla etter denne.

Vedlagt ligger regelverk og oppdatert kart for kommunedelplanen for elvene i Rauma kommune.

Hilsen

Rune Horvli

skogbrukssjef

Tekstdel av planen

Kart