Kvikksølv i torsk i Dalasundet i Kristiansund

Det er påvist høye kvikksølvinnhold i torsk tatt i Dalasundet. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy ber Kristiansund kommune om en orientering.

Naturvernforbundet er bekymret for at fisk med høyt kvikksølvinnhold kan bli solgt til konsum. Naturvernforbundet er også i gang med en Kystkampanje der de vil sette fokus på opprydding i forurensninger langs kysten.