Langøya eller Long Island? Naturvernforbundet i Tingvoll vil stoppe hyttebygging

Naturvernforbundet ser det slik at ei utbygging av Langøya til skade for det lokale friluftsliv vil redusere potensialet for den alminnelege hyttebygginga. Naturvernforbundet ber difor planutvalet om å avvise planane frå Long Island AS.

Les brevet frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Tingvoll kommune