Langt frå liv til lære i DnB NOR?

Banken DnB NOR har ein tydeleg miljøprofil. Samstundes ønskjer DnB NOR å nytte eit selskap til å lage ein helikopterbasert reklamefilm frå Rauma. Naturvernforbundet meiner dette tyder på at DnB NOR ikkje har omsett miljøprofilen sin i handling.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har sendt brev til DnB NOR om å finne ein annan måte å profilere seg på. Naturvernforbundet har også klaga på løyvet Motion Blur AS har fått til helikoptertransport.

Fylkesleiar Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å ta vare på naturen

Brevet frå Naturvernforbundet til DnB NOR

Fokus på klima i Sparebanken Sogn og Fjordane