Lederen i Naturvernforbundet til Kristiansund 2. juni

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund kommer til Kristiansund 2. juni. Han skal holde innlegg om olje- og gassutbygginger i Barentshavet på HMS-konferansen.

HMS-konferansen er en videreføring av Sikkerhetskonferansen som årlig har vært arrangert i Kristiansund siden 2001, i regi av Midt-Norsk Baseservice AS – nå Kom vekst AS.

Årets HMS-konferanse vil fokusere på arbeidsmiljø, arbeidstaker, atferd, motivasjon, holdninger og kultur, beredskap, miljø og samfunn.

Før Haltbrekkens innlegg vil stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen holde et innlegget «Miljømulighetene rundt gasskraftverk». Det er mulig Naturvernforbundet vil være litt uenig i Kristoffersens syn.

Lars Haltbrekken har telefon 91 61 21 91. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Jeg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for å ta vare på naturen

Program for HMS-konferansen 2006