Lederen i Norges Naturvernforbund til Sunndalsøra torsdag

Torsdag 15. juni kommer leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund til Sunndalsøra for å delta på Sunndalskonferansen 2006.

Haltbrekken skal diskutere klimapolitikk og gasskraft med blant andre Asmund Kristoffersen fra Stortingets energi- og miljøkomité. Andre innledere er direktør Trygve B. Svendsen ved Hydro Sunndal og Tor Inge Akselsen fra Statnett.

Haltbrekken skal også møte fylkesleder Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, samt representanter fra Naturvernforbundet i Sunndal. Det vil bli lagt opp til en presentasjon av Naturvernforbundets nye rapport «Unike skoger» som presenterer de mest verneverdige skogområdene i Norge, av disse ligger hele åtte i Møre og Romsdal og fem i området Nesset – Sunndal – Tingvoll.

Leder Øystein Folden i Naturvernforbundet er tilgjengelig på telefon 91 81 25 42. Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturverforbund, har telefon 91 61 21 91.