Lise Staurnes ny leiar i Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Møre og Romsdal Natur og Ungdom har hatt årsmøte.

Lørdag 25. november hadde Møre og Romsdal Natur og Ungdom fylkesårsmøte i Molde. Elleve medlemmer var samlet fra de fleste delene av fylket.

På møtet ble det lagt strategi for 2007. Neste år ble det bestemt at fylket skal satse bredere enn i 2006, saker som olje på Mørekysten, gass og buss skal alle sammen ha høy prioritet. Samtidig skal man jobbe aktivt med neste års kommune- og fylkestings-valg.

Det ble også valgt et nytt fylkesstyre. Det nye styret består av Lise Staurnes, leder, Ina Haukvik, 1. nestleder og Knut Eirik Molvik, 2. nestleder.

– Det blir veldig spennende å jobbe med valget, dette blir en veldig viktig sak for oss, sier Lise Staurnes. Klimaproblemet er tross alt en av de største truslene verden står ovenfor i dag.

Det viktigste innenfor buss og samferdsel, vil bli å få orden på rutetilbudet på Indre Nordmøre, der bussene ikke korresponderer helt med Ytre Nordmøre. Ungdomskortet, som er et tilbud til studenter, er alt for dyrt. Møre og Romsdal Natur og Ungdom vil derfor jobbe for å få det ned i en prisklasse som gjør at de fleste kan ta seg råd til dette.

– Å ta buss i stedet for bil, er en veldig bra måte å minske klimagassutslippene. Det sier seg selv at en buss med 40 mennesker forurenser mindre enn 40 biler! Sier Lise Staurnes.

Det ble på årsmøte bestemt at Møre og Romsdal Natur og Ungdom skal ha to seminarer neste år, og to aktivistkurs. Et av målene for 2007 vil bli å få knyttet sterkere bånd, og skape bedre samarbeid i mellom de forskjellige lokallagene i fylket.

For spørsmål og kommentarer, kontakt

Lise Staurnes, fylkesleder, tlf: 92 49 48 03