Lukke til med fjernvarme i Sunndal!

På årsmøtet til Naturvernforbundet ble ei fråsegn med støtte til fjernvarmeutbygging i Sunndal vedteke.

Les fråsegna frå årsmøtet