Lukt på Husøya

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har sendt Miljødirektoratet kommentarer til varsel om endring av tillatelsen med nye krav til lukt, og varsel om pålegg om å utrede luktreduserende tiltak ved Franzefoss Gjenvinning AS avd. Husøya.

Naturvernforbundet er positive til at enkelte bedrifter i Kristiansund og industriområdene rundt får skjerpede krav til utslipp til luft. Dessverre er det et godt stykke igjen før andre etablerte bedrifter med samme problemstillinger får tilsvarende skjerpende krav.