Måke på hustak

Naturvernforbundet får med jamne spørsmål spørsmål om måker på hustak. Bakgrunnen er ofte at det ligg føre søknader om skadefelling.

Dette er ei felles utfordring for Naturvernforbundet langs heile kysten. Naturvernforbundet i Rogaland har gjort eit meir omfattande arbeid på feltet, og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vil vise til det arbeidet dei har gjort.