Mange merknader til golfbaneplanar i Fræna

Naturvernforbundet er overtydd om at det finst andre stader det er mogleg å bygge golfbane i distriktet der kostnadssida for naturverdiar er vesentleg mindre.

Planprogrammet for Hustadvika golfbane er no på høyring. I ei fråsegn til Fræna kommune ber Naturvernforbundet om at ei rekke omsyn blir utgreidd.

Naturvernforbundet meiner også fleire andre organisasjonar burde stått på høyringslista.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Fråsegna til Fræna kommune