Meir akvakultur i Gjemnes? Ikkje utan overordna plan

Naturvernforbundet har fått oversendt forslag til søknad om akvakulturlokalitet på Grønset i Gjemnes kommune. I ei omfattande fråsegn ber Naturvernforbundet Gjemnes kommune vurdere å sjå akvakulturverksemda i kommunen i samanheng.