Melding om kvit skogfrue i vegkanten – Rv. 70 i Tingvoll

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Statens vegvesen.

Naturvernforbundet varslar om funn av kvit skogfrue i Tingvoll. Denne er raudlista som nær truga.

Funnet bør få konsekvensar for kantslått på strekninga.

Svar frå Statens vegvesen 30. august 2016:

Hei!

Viser til oversendt brev vedrørende kvit skogfrue i vegkanten ved Kandalstunnelen.

Som vi i Statens vegvesen også observerte, ble kantslåtten avsluttet i området slik at vi ikke skulle komme i berøring av arten.

Det er beklagelig at den manuelle kantslåtten ikke har fått den samme beskjeden, og har utført kantslåtten i dette området.

Her er det en kommunikasjonssvikt mellom oss, hovedentreprenør og underentreprenør.

Vi vil sammen med hoved entreprenør sette oss sammen og gå gjennom denne saken for å forhindre at dette skal skje i framtiden.


Med hilsen
Roar Vikhagen

Drift Nordmøre og Romsdal 
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE
Besøksadresse: Øran Øst, ÅNDALSNES
Telefon: +47 91714326  Mobil: +47 91714326  e-post/Lync: roar.vikhagen@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-midt@vegvesen.no