Melding om reguleringsplan – Åsprong i Tingvoll

Til: post(a)arkitektkompaniet.noKopi: postmottakt(a)tingvoll.kommune.no

Naturvernforbundet i Tingvoll:

Viser til annonse om oppstart av reguleringsplan, Åsprong i Tingvoll.
Naturvernforbundet vil gjere merksam på at området grenser til sjø, og at 100-
metersona må setjast av som ubebygd område til gode for både friluftsliv og 
spesielt fugle- og dyreliv knytt til strandsona.
 

Øystein Folden
Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen