Menneskeskapt ubalanse i Smøla-naturen

Svar på leserbrev fra Albert Rokstad.

Kjære Albert Rokstad!

Jeg leste innlegget ditt i avisa, eller rettere sagt på nett avisa, «Menneskeskapt ubalanse i Smøla-naturen».

Det kan godt være sant at til flere ganger en løgn gjentas jo sannere er den, men du trenger ikke lyve når sannheten slår hardere!

Hvert år dør det ut rundt 50 000 arter på jorda. Mange av disse får denne skjebnen etter at mennesker har lekt seg med naturen og miljøet alt for lenge. Vi ødelegger levestedene med å bygge veier, hus, hugge skog, forsøpler og forgifter naturen, slipper ut klimagasser som gjør at temperaturen øker og havet stiger. Vi smelter isen og introduserer arter i miljøer der de ikke hører hjemme.

Den nye nasjonale rødlista, en oversikt over truede eller sjeldne arter i Norge, kom ut i desember. Den konkluderte med at 84 arter er utdødd siden 1800 i Norge. Og 3785 av de artene som har blitt vurdert har fått status truet eller sjelden. Staten har forpliktet seg til å stanse utryddinga av norske arter innen 2010.

Naturmangfold betyr at det skal være både byttedyr, rovdyr, sopper, blomster, bakterier, trær og gress. Det er ikke mangfold om det bare blir igjen havørn på Smøla, ei heller om skarv er alt du ser.

Møre og Romsdal Natur og Ungdom foreslår at du sender et brev til statsminister Jens Stoltenberg og be ham gjøre noe for å nå 2010 målet, hvis du oppriktig er bekymret for hvordan utviklinga på Smøla har gått, i stedet for å beskylde ornitologer og natur- og miljøvernere for løgn.

Lise Staurnes, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom