Mer kunnskap om sjøfugl nødvendig

I kjølvannet av det nest største utslippet i norsk oljehistorie, reiser Norges Naturvernforbund krav om at det opprettes et eget overvåkingsprogram for sjøfugl i de åpne havområdene våre. – Etter 30 år med petroleumsaktivitet i Nordsjøen er det vanskelig å forstå at vi ikke har mer kunnskap om sjøfugl i området, sier marinbiolog Bernt Rydland Olsen. – Dette må rettes på, og det er må være en selvfølge at operatørene bidrar både med logistikk og økonomiske midler.

– Generelt vet vi for lite om hvor sjøfuglene oppholder seg i Nordsjøen, hvilke trekkruter de følger og hvor de henter mat til enhver tid. Mest sannsynlig fins det ingen telling av fugl fra det aktuelle området for denne årstiden. Norske overvåkingsprogrammer fokuserer nærmest bare på kystnære områder sør for Stadt, sier Bernt Rydland Olsen, som er Norges Naturvernforbunds rådgiver for marine miljøsaker.

– Hvor en ulykke skjer og hvor vær og strøm fører olje, er ikke gitt på forhånd. Hadde vind og strøm i tiden etter det store oljeutslippet fra Statfjord A 12. desember ført med seg oljen mot sør eller sørøst, ville den med sikkerhet berørt store mengder fugl. Sør og øst for Statfjordfeltet finnes det for eksempel mye av både lomvi og krykkje som begge er strekt truet, tilføyer Rydland Olsen.


– Været kontrollerer vi jo ikke, oljevernutstyret er utilstrekkelig og både mennesker og tekniske løsninger kan svikte. Oljevirksomheten driver altså med naturen som salderingspost. Det er ikke akseptabelt, sier Rydland Olsen. I tillegg til et overvåkingsprogram for å øke kunnskapen om sjøfugl som overvintrer i havområdene våre, krever Norges Naturvernforbund at de viktige havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen gis varig vern mot petroleumsvirksomhet.

Flere detaljer og relevante lenker kan lastes ned her:
/cgi-bin/naturvern/imaker?id=111330

Mer informasjon:
Marinbiolog Bernt Rydland Olsen, 416 74 908 Marinbiolog Per-Erik Schulze, 418 56 697