Merknader til grøntstrukturplan for Ålesund

Ålesund kommune skal lage en grøntstrukturplan. Det er Naturvernforbundet fornøyd med.

Naturvernforbundet har noen kommentarer til planprogrammet:

– Strandsona bør være et eget tema i planen. Grøntområder langs strandsona er spesielt viktig både for folk og for det biologiske mangfoldet, og trues stadig av nedbygging.

– Kan en slik plan inneholde en plan for eller en oversikt over grøntområder som kommunen har innløst og planlegger å innløse.

– Tilkomst til grøntområdene bør synliggjøres i planen.

For øvrig ønsker Naturvernforbundet lykke til med planarbeidet.

For mer informasjon kan leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les brevet frå Naturvernforbundet til Ålesund kommune