Merknader til planprogrammet – Kommuneplanens arealdel for Molde

Brev frå Naturvernforbundet i Molde til Molde kommune.

roser i molde

Naturvernforbundet i Molde har sendt merknader til Molde kommune i samband med høyring av planprogrammet til arealdelen av kommuneplanen.

Viktige tema er Moldemarka, sykkel og E39.