Miljøagentane i Molde er lagt ned

Miljøagentane i Molde er lagt ned.

Det lukkast ikkje å finne folk til eit nytt styre og difor vart Miljøagentane i Molde lagt ned på årsmøtet i mars. Det gamle styret takkar for seg og håper at andre seinare har lyst til å starte opp igjen.