Miljøhenvendelse: Spørsmål om sertifisert skogeier

Epost fra Norges Naturvernforbund til Allskog.

Viser til at Norges Naturvernforbund har påklagd veisak vedtatt i Volda kommune etter søknad fra grunneier NN.

Vi vil gjerne få svar på om grunneier NN er miljøsertifisert, om han er medlem hos Allskog eller om ALlskog har kjøpt sertifisert tømmer fra grunneier NN, dvs omsatt tømmer fra han den tiden Allskog (Skogeierforeninga Nord) har vært miljøsertifisert.

Ber om raskt svar.

På forhånd takk

mvh

Arnodd Håpnes Fagleder naturmangfold Norges Naturvernforbund

Tlf: 911 92 234