Miljøspørsmål i sjøområda i Kristiansund

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy to spørsmål til Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Det er to forhold Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy vil gjøre oppmerksom på. Felles for disse to sakene  er at vi til stadighet får melding om disse hendelsene. 

1. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy får svært ofte melding om skip inne i naturreservat Fugløya. Naturreservatet består av en land og en sjø del, og skipstrafikk har vel da ikke noe å gjøre inne i vernesonen.

25. mai 2015 var det frakteskipet Bjugnholm IMO: 7102259 som var inne i verneområdet. Verneområdet skal være registrert i alle gjeldene sjøkart og det skulle vel derfor være en enkel sak og ikke navigere seg inn i vernesonen. Naturvernforbundet mener at det er svært uheldig at området blir uroet nå i den viktigste hekkeperioden.

2. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy får også jevnlige meldinger om vedvarende utslipp av forurensninger fra bedriften Jemar Nordpower AS I Sørsundet. Denne saken har vært tatt opp med Fylkesmannen tidligere. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy mener at en bedrift som har såpass hyppige utslipp må definere utslippet og søke utslippstillatelse. Bilder fra utslippene i forrige uke ligger ved.

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy mener disse hendelsene er svært uheldige og vil at Fylkesmannen reagerer på hendelsene.

Med Hilsen

Johan Fredrik Schmedling

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy