Miljøutfordringer i Molde

Naturvernforbundet har sendt en uttalelse til kommunen sitt forslag til en strategiplan for 2024-2027

Planstrategien er en overordnet plan som skal prioritere planoppgaver. Den skal også vurdere hvilke nye plan- og utredningsbehov kommunen har. Den inneholder også et planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Naturvernforbundet Molde sine prioriteringer:

  • Vi vil ha en plan for naturmangfoldet

  • En strategi for bekjempelse av fremmede arter

  • En strategi for bedre håndtering av avfall, forsøpling og forurensning

  • En strategi for redusert forurensning i Sunndalsfjorden

  • En strategi for sirkulærøkonomi

  • En strategi for transport og miljø

  • En strategi for å ta vare på naturskogen i Moldemarka

  • En strategi for revisjon av vassdragskonsesjonene for Gryttenanlegget og Istadvassdraget.

Vi ønsker et nytt utviklingsmål:

  • Moldesamfunnet er Norges mest natur- og miljøvennlige kommune. 

Brevet fra Naturvernforbundet er lagt inn nederst.