Miljøverndepartementet reduserer felling av gaupe

Pressemelding fra Norges Naturvernforbund 29.01.2010 – Det er gledelig at Miljøverndepartementet senker hunndyrkvoten i region 6. Den var satt uforsvarlig høyt av rovviltnemda, og det betyr at vår klage har ført fram, sier fagleder i naturmangfold Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

– Det er svært viktig at miljøforvaltningen griper inn og gjør faglige vurderinger når ikke rovviltnemnden selv greier å fatte vedtak på faglig grunnlag.

Dette er andre året på rad at rovviltnemnden i Midt-Norge (region 6) har økt kvotene radikalt utover det faglig anbefalte. Og det er andre året på rad at de blir overprøvd etter klage fra Naturvernforbundet.

– Det er tankevekkende når rovviltnemda ikke følger de faglige anbefalingene. Rovviltnemndene kan ikke fortsette å tøye grensene på denne måten, dette er dårlig naturforvaltning, mener Per Flatberg, leder i Naturvernfornbundet i Nord-Trøndelag.

– Vi må kunne forvente at rovviltnemnden bruker omforente vitenskapelige beregningsmodeller når de gjør sine vedtak om kvotejakt på gaupe, noe nemnda i region 6 konsekvent unnlater å gjøre, sier Flatberg

Den faglige vurdering av nemndas vedtak er at en slik kvote «svært sannsynlig» ville redusere gaupebestanden til under bestandsmålet, og DN tilrådde Miljøverndepartementet å redusere hunndyrkvotene tilbake til det faglig anbefalte. Det har Miljøverndepartementet gjort i dag, men det skulle også bare mangle, sier Arnodd Håpnes.

– Vi er tross alt inne i det internasjonale naturmangfoldåret, og vi kan ikke forvalte en trua art så lemfeldig som nemnda her forsøker seg på. Dette må også få konsekvenser for nemndenes arbeidsmåte framover, avslutter Arnodd Håpnes.

Les Miljøverndepartementets vedtak her

Les tidligere nettsaker:

2009-12-14: Naturvernforbundet klager på gaupekvoten
2010-01-26: Reduser gaupekvoten i Midt-Norge!

Kontaktpersoner:

Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken: 916 12 191

Fagleder Arnodd Håpnes: 911 92 234

Fylkesleder Nord-Trøndelag Per Flatberg 905 15 046

Fykesleder i Møre og Romsdal Øystein Folden 71 53 33 31