Misfornøyd med utvannet Smøla-vern

Norges Naturvernforbund har klare innvendinger mot Møre og Romsdal fylkes forslag til verneplan for Smøla. – For mange kompromisser er inngått med landbruks- og havbruksinteressene, sier generalsekretær Tore Killingland.

I sin høringsuttalelse til planen slutter Norges Naturvernforbund seg til fagrapportene som slår fast at Smøla utmerker seg både nasjonalt og internasjonalt og spesielt peker på verneverdier knyttet til myr, sjø- og kystfugl og våtmark. Dessuten er det store, nasjonalt verneverdige kulturlandskap på øya.

Naturvernforbundet oppfordrer Direktoratet for naturforvaltning til å fremme en tilråding overfor Miljøverndepartementet som på en mer betryggende måte kan sikre Smølas store og spesielle naturkvaliteter.

Les høringsbrevet (pdf) Temaside: Områdvern og arealsaker

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil bli medlem

Jeg vil gjerne støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for å la naturen gå i arv

Høring Smøla