Møre og Romsdal Natur og Ungdom på protestleir mot oljeboring.

Denne uken er over 250 miljøaktivister fra hele landet samlet i Henningsvær i Lofoten. Arnstein Vestre og Nora Overvoll Ghaffari er to av deltakerne på Natur og Ungdoms årlige sommerleir, som i år arrangeres i Lofoten. – I år er vi rekordmange deltakere på sommerleir. Samlingen i Lofoten er en ukes lang markering mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen og en forberedelse på kampen videre, sier Arnstein Vestre, leder for Ålesund Natur og Ungdom.

Denne uken samles miljøengasjert ungdom fra hele landet til Sommerleir mot oljeboring i Henningsvær. Gjennom uken skal de både lære om ulike miljøsaker, oppleve den utrolige Lofotnaturen og ikke minst forberede seg på kampen frem mot at Lofotens skjebne skal avgjøres neste år. Natur og Ungdom mener spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er den viktigste miljøsaken i vår tid. De viser til at FNs klimapanel har sagt at verdens klimagassutslipp må kuttes med opp mot 85 prosent innen midten av dette århundret dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer.

– Norge kan ikke fortsette å pumpe opp olje, gass og klimaforurensing når verden skriker etter fornybar energi og tiltak for å kutte klimagassutslippene. Oljeindustrien er Norges største forurenser, og det er på tide å sette ned foten for dem. Spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen er den viktigste miljøsaken på lang tid, sier Nora Overvoll Ghaffari, leder for Stranda Natur og Ungdom.

Valgkampen er allerede i full gang, og alle de politiske partiene har nå forberedt seg godt til høstens valgkamp. Oljeboring i nord tegner til å bli en av de viktigste sakene i valgkampen, og Natur og Ungdom lover å gjøre sitt for at de partiene som ikke sier nei til oljeboring i nord, ikke skal høste stemmer fra miljøengasjerte nordmenn.

– Norge står ved et veiskille. Ønsker vi fortsatt forurensende oljeindustri eller skal vi satse på miljø og fornybar energi for framtiden? Vi nekter å la oljeindustrien slippe til utenfor Lofoten og Vesterålen som er et av Norges mest sårbare havområder. Denne kampen skal vi vinne! fortsetter Nora.

I desember i år avholdes forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale i København, hvilket også er tema på protestleiren. Natur og Ungdom krever at Norge skal gå foran i forhandlingene og presse på for at vi får en ny klimaavtale som virkelig monner i kampen mot klimaendringene.

– Vi skal sende postkort til Miljøverndepartementet med våre krav til forhandlingene i København. Her er det viktigste Norge kan gjøre å vise vilje til å kutte i klimagassutslippene våre. Det betyr at vi er nødt til å gjøre noe med klimagassutslippene vi har i dag og ikke si ja til noen ny forurensing, avslutter en bestemt Arnstein Vestre fra Ålesund Natur og Ungdom.

For mer informasjon, kontakt:

Arnstein Vestre, leder for Ålesund Natur og Ungdom. Tlf. 482 68 249. arnsteinvestre@gmail.com

eller

Nora Overvoll Ghaffari, leder for Stranda Natur og Ungdom. Tlf. 938 30 063. nora_80@msn.com