Møte om bromerte flammehemmere og Brødrene Sunde i Ålesund

Utslipp av bromerte flammehemmere fra Brødrene Sunde til Åsefjorden blir tema på årsmøtet til Naturvernforbundet i Ålesund og omegn onsdag 2. mars. Giftjeger Per Erik Schultze fra Norges Naturvernforbund kommer for å fortelle om de høyeste konsentrasjonene i verden av bromerte flammehemmere. Disse er målt i Åsefjorden.

Møtet i Naturvernforbundet holdes i kantina på Åse renseanlegg. Selve årsmøtet starter kl. 18, med vanlige årsmøter. Etterpå, kl. 1930, holdes et åpent møte om utslippene av bromerte flammehemmere fra Brødrene Sunde.

Brødrene Sunde er invitert, men har ikke ønsket å stille på møtet. Ålesund kommune vil stille. Det blir omvisning på renseanlegget.

Har du spørsmål? Kontakt Kjersti Finholt på telefon 70 19 40 16 eller 92 29 97 38.