Nasjonal konferanse 27. august om nye kraftlinjer i fjell- og fjordlandskap

Den Norske Turistforening (DNT) inviterer til nasjonal konferanse 27.08.07 om nye monstermaster i fjell- og fjordlandskap i Sør-Norge. Flere sentrale politikere vil komme i tillegg til representanter fra Statnett, NHO Reiseliv og fra de berørte kommunene. Det blir paneldebatt og det store spørsmålet er om myndighetene er villige til å ta mer hensyn til miljø enn dagens retningslinjer tilsier.

Konferansen finner sted på Hotell Bristol, Kristian IVs gt. 7, 0164 Oslo, tidsrom 10.00-15.00. Du kan melde deg på konferansen ved å gå inn her (frist 15.08.)

Selve konferansen er gratis, men deltakerne må betale 300 kr for pausemat/lunsj.

Les invitasjonen fra DNT (26 Kb)

NVE sin presentasjon på pressekonferanse 31. august 2007