Natt-transport av asfalt fra Husøya

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har sendt en oppklaring til Fylkesmannen i Møre og Romsdal i forbindelse med en pågående sak om klage på natt-transport av asfalt fra Husøya i Kristiansund.

Naturvernforbundet reagerer på at Fylkesmannen legger feil faktum til grunn når det gjelder hvilke krav som gjaldt ved etableringen av asfaltverket på Husøya.