Natur- og miljøvern ved kommune- og fylkestingsvalet i 2011

Epost til dei politiske partia i Møre og Romsdal.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vil med dette gi melding om at vi er interesserte i å stille opp med informasjon om og forslag til natur‑ og miljøsaker til dei valprogramma som skal utarbeidast fram mot valet neste år.

Vi kan gi innspel både skriftleg og i form av innlegg på møte.

Ta gjerne kontakt om dette er aktuelt.

Fylkesleiar Øystein Folden har epost moreromsdal@naturvern.no og telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen