Natur og Ungdom møtte Jens Stoltenberg med klare krav

I forbindelse med Jens Stoltenbergs besøk på Sunnmøre i dag, fikk Natur og Ungdom et kort møte med statsministeren. De møtte han ved ankomsten på Ålesund Vigra Lufthavn, med klare krav til hva han skal prioritere i tiden fremover.

– Natur og Ungdom krever at statsminister Jens Stoltenberg sørger for at det opprettes petroleumsfrie områder på Mørekysten, sier Kristi Langli leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Mørekysten er et svært viktig havområde, både nasjonalt og internasjonalt, og er bl.a. verdens største gytefelt for torsk. Natur og Ungdom mener arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet må føre til opprettelse av petroleumsfrie områder på Mørekysten, altså områder varig vernet mot olje- og gassvirksomhet.

– Klimaendringene er allerede i gang, og skal vi unngå de verste konsekvensene er det helt avgjørende at vi begrenser norsk oljevirksomhet og stopper tildelingen av nye områder, sier lederen i Møre og Romsdal Natur og Ungdom, Kristi Langli. – Norge som har tjent seg rike på eksport av forurensning har et spesielt ansvar for å kutte sine utslipp, og da hjelper det ikke å øke tildelingen av blokker ytterligere, avslutter hun.

Natur og Ungdom møter statsminister Jens Stoltenberg