Natur og Ungdom på KrFs årsmøte

Den 17. mars var Møre og Romsdal Natur og Ungdom på årsmøtet til Kristelig Folkeparti. Det ble snakket om den globale oppvarmingen og hvordan medlemmene i KrF kunne bidra til å minke CO2-utslippene.

«Dere har sikkert hørt mye om klimaendringene i nyhetene, de er farlige, urettferdige og allerede i gang. Temperaturen stiger og polene er i gang med å smelte.» slik begynte Ina Haukvik sin appell. Årsmøtet ble holdt på Caroline kino i Kristiansund.

I år er det nytt kommune- og fylkesvalg og de forskjellige partiene er i full gang med partiprogrammet og valgkampen. Da griper Natur og Ungdom sjansen på å påvirke så mye som mulig.

Klimaendringene er det største problemet menneskene står ovenfor i dag. Derfor er det viktig at samtlige partier tar dette på alvor og benytter valgkampen til å fronte sin miljøpolitikk. Kommunepolitikerne er kanskje de som har størst mulighet til å gjøre noe med de drastiske klimaendringene. Selv om problemet er globalt og rammer alle, så skjer utslippene først og fremst lokalt. Og i Møre og Romsdal er det er stort forbedringspotensial samtidig som vi er et fylke med store muligheter innen fornybarenergi og alternativ oppvarming.

Kontaktinformasjon:

Lise Staurnes(leder) : Tingvoll tlf: 92 49 48 03 Ina Haukvik(1. nestleder) : Kristiansund tlf: 98 03 62 80 Knut Eirik Molvik(2. nestleder) : Averøy tlf: 41 45 26 47