Natur og Ungdoms landsmøte 2007

Tirsdag 9. januar avsluttet Natur og Ungdom sitt 43. landsmøte. Rundt 200 ungdommer fra hele landet var samlet på Haugetun Folkehøgskole i Fredrikstad. Elleve av dem var fra Møre og Romsdal, både Kristiansund, Tingvoll og Molde Natur og Ungdom sendte representanter i år.

Møre og Romsdals fylkesleder, Lise Staurnes, ble valgt inn i Landsstyret, som er Natur og Ungdoms høyeste organ nest etter Landsmøte.

Olje- og energi-minister Odd Roger Enoksen var blandt en av de som gjestet landsmøtet, og Fylkesleder Lise Staurnes var en av de syv heldige som fikk stilt sitt spørsmål til ministeren. Flere store industriprosjekt i Møre og Romsdal gjør at regionen snart kan stå ovenfor en svært anstrengt kraftsituasjon, men å bruke mobile gasskraftverk er en uakseptabel løsning for miljøet. De forurenser mye mer enn kullkraftverk, og vi ønsker ikke større CO2-utslipp, hverken i Møre og Romsdal eller andre deler av landet.

Derfor ba fylkesleder Lise Staurnes ministeren enten å utsette noen av de store industriprosjektene, eller love at de mobile gasskraftverkene kun skal gå på biodiesel. Det ble ikke det helt store svaret, men Enoksen lovet at dersom det var nok biodiesel å oppdrive, var det det eneste de mobile gasskraftverkene skulle gå på.

-Dette tar vi som en bra start, vi går et skritt i riktig retning. Selv om vi fortsatt har en lang vei å gå og Enoksen gjerne kunne lovet oss at de mobile gasskraftverkene kun skulle gå på biodiesels, sier fylkesleder i Møre og Romsdal, Lise Staurnes.

Møre og Romsdal Natur og Ungdom kommer til å fortsette kampen mot at de mobile gasskraftverkene noen gang skal taes i bruk. Natur og Ungdom har 40 års jubileum i 2007, og vi skal benytte året til å bli større, sterkere og vinne mange flere miljøsaker!


Bilder fra Landsmøte kan finnes på www.nu.no,
Fotoene kan brukes fritt, så lenge de krediteres Jo Straube/Natur og Ungdom.

Kristiansund NU: http://www.nu.no/bilder/2007/landsmote/lokallag/smaa/kristiansund_s.jpg
Fra Venstre: Knut Eirik Molvik, Ida Ohr(lokallagsleder), Anna Marie Lyche Johansen

Molde NU: http://www.nu.no/bilder/2007/landsmote/lokallag/smaa/molde_s.jpg
Fra vensre: Ragnhild Furuhaug, Hege Nauste

Tingvoll NU: http://www.nu.no/bilder/2007/landsmote/lokallag/smaa/tingvoll_s.jpg
Fra venstre: Eli Therese Folden, Eva Renate Garte, Kine Gyldenskog(lokallagsleder), Ane Kjersti Folden, Lise Staurnes(fylkesleder) og Ane Marte Rognskog

For spørsmål og kommentarer:
Lise Staurnes, fylkesleder i Møre og Romsdal
Tlf: 92 49 48 03