Naturvandring i Solavågsfjellet naturreservat

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn inviterer til naturvandring søndag 19. juni. Oppmøte ved parkeringsplassen på Allheim på Eikrem kl. 1300.

Biolog Dag Holtan vil ta oss med inn i dette frodige naturreservatet. Dag Holtan har kartlagt det biologiske mangfoldet på Sula og kjenner godt det spennende plante- og dyrelivet på Solavågsfjellet. Ta gjerne med termos og mat, det vil bli lagt inn en pause på turen.

Solavågsfjellet naturreservat er spesielt interessant fordi den inneholder en svært intakt kystfuruskog. Vi kan også finne sjeldne og rødlista arter her, samt rike og interessante edelløvskoger.

Naturvernforbundet ønsker at folk skal bli kjent med naturverdiene i sitt nærmiljø. Man trenger ikke reise langt for å oppleve spennende og sjelden natur. Derfor arrangerer vi i samarbeid med friluftslivets år denne turen. Mange vet at det opprettes naturreservater, men man vet ikke alltid hvorfor. Dette ønsker naturvernforbundet å rette på, og inviterer derfor alle til å lære litt om og oppleve verdiene i dette spennende naturreservatet.For mer informasjon om turen ta kontakt med:

Torbjørn Nerland, Naturvernforbundet: 911 80 024 / 70 15 42 68

Biolog Dag Holtan: 70 27 06 80 / 995 60 782