Naturvern i Vestnes tema i «Naturens verden» på P1 søndag 24. mai

Søndag 24. mai mellom klokka 9 og 10 vil programmet «Naturens verden» på NRK P1 ha eit innslag frå Vestnes. Tema er både avfallsrydding og bygging i strandsona.

Naturvernforbundet i Vestnes har sidan dei blei starta opp vore svært aktive, og dei har avdekka ei rekke saker der Vestnes kommune og innbyggarane kunne gjort meir for å ta vare på naturen.

Kontaktperson for denne saka er lokallagsleiar Bernt Gjelsten, telefon 97 18 60 58. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Høyr heile programmet (frå NRK.no)

Monika Solevågseide i Naturvernforbundet i Vestnes blir intervjua av «Naturens verden»

Bernt Gjelsten i Naturvernforbundet i Vestnes blir intervjua av «Naturens verden»