Naturvernforbundet anmelder motorferdsel i utmark

Søndag 8. januar 2006 registrerte medlemmer i Naturvernforbundet tullkjøring og brudd på motorferdsellova i Lunddalen i Molde kommune.

Naturvernforbundet i Molde har nå anmeldt forholdet. Det var flere kjøretøy involvert; en uregistrert snøscooter, en traktor, 2 uregistrerte biler og 5 registrerte biler. Forholdet er i følge media også anmeldt av Hjelset-Fram.

I brevet til Politiet ber Naturvernforbundet i Molde også om tilbakemelding på om Politiet kjenner til de henvendelsene Naturvernforbundet har fått om kjøring i Hostadvatnet naturreservat når vatnet er islagt.

Romsdals Budstikke 11. januar 2006

Les anmeldelsesbrevet til Politiet

Selve anmeldelsen

Brev frå Statsadvokaten til Politimesteren i Nordmøre og Romsdal

Purring frå Naturvernforbundet til Politimesteren i Nordmøre og Romsdal