Naturvernforbundet arrangerer kurs i lokalt miljøvernarbeid

Naturvernforbundet inviterer til et todagers kurs om kommunenes muligheter for å sikre miljømessig gode løsninger. Vi har fokus på de mulighetene som finnes innen dagens rammebetingelser. Kurset gjennomføres i Husbankens lokaler, Drammen, 30. november – 1. desember.

Vi har aldri hatt så stor kunnskap om miljøets tilstand som nå. Klima, biologisk mangfold og miljøgifter er begreper de fleste har et forhold til. Likevel tar vi stadig beslutninger som har en negativ effekt på miljøet. Det er behov for styringssystemer og kunnskap som gjør det lettere å ta de riktige beslutningene.

Kurset presenterer muligheter for å sikre miljømessig gode løsninger. Forskere med spisskompetanse på lokalt miljøvern vil innlede. Torsdag 30. november vil Vestlandsforskning gjøre deltakerne kjent med analyse- og styringsverktøy for lokalt miljøvernarbeid. Dagen etter vil Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gi en innføring i de mulighetene plan- og bygningsloven gir til å fremme miljøvennlige løsninger.

Kursets målgruppe er aktive i Naturvernforbundets lokallag, miljø- og planansvarlige i kommuner, fylkeskommunen og hos fylkesmannen, og andre interesserte organisasjoner og enkeltpersoner. Kurset varer fra kl 09:00 – 16:00 begge dager.

Program Finn en pdf-versjon av programmet her.

Deltakeravgift: Kurset er støttet av Vox, statens voksenopplæringssenter, deltakeravgiften er derfor subsidiert.
– For representanter fra kommuner og det offentlige: 1200 kr
– For representanter fra Fagforbundet: 600 kr
– For representanter fra organisasjoner i FNF-nettverket (Forum for Natur og Friluftsliv): 600 kr Deltakeravgiften inkluderer lunsj begge dager. Kursavgiften betales på forhånd på konto 7874.05.56001. Merk innbetalingen ’Kurs i lokalt miljøvern’.

Kurset er gratis for tillitsvalgte i Norges Naturvernforbund. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal dekker billigste reise og opphold for «våre» tillitsvalgte.

Tid: 30. nov. kl 09:00-16:00, 1. des. kl 09:00-16:00
Sted: Husbankens lokaler, Grønland 1, Drammen. 200 m fra jernbanestasjonen. Se kart.

Påmelding: Meld deg på via skjema nedenfor. Påmeldingsfrist 15. november. Kurset har en antallsbegrensning på 40 deltakere.

For evt. spørsmål, kontakt Jon Magnar Haugen, tlf 23 10 96 15.