Naturvernforbundet ber Mattilsynet informere mer aktivt

Naturvernforbundet er misfornøyde med Mattilsynets innsats for å informere om kostholdsrådene i Borgundfjorden. Nå ber Naturvernforbundet Mattilsynet om å skjerpe seg.

Borgundfjorden, som Mattilsynet kaller Åsefjorden, er sterkt forurenset av bromerte flammehemmere. Det er derfor innført kostholdsrestriksjoner – folk bør ikke spise krabbe, berggylte og blåskjell fra et område i Borgundfjorden.

Dette finnes det imidlertid ingen informasjon om i småbåthavner, båtutleier eller andre steder der det ville vært naturlig å finne slik informasjon. Informasjonen finnes på internett, men heller ikke der er den særlig tilgjengelig.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har derfor kontaktet Mattilsynet for å få fortgang i informasjonsarbeidet.

Kjersti Finholt, leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn, har telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Jeg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for å ta vare på naturen

Les brevet fra Naturvernforbundet til Mattilsynet

Naturvernforbundet vil henge opp disse plakatene nå

Foreløpig svar fra Mattilsynet på brevet fra Naturvernforbundet

Vedlegg til svaret fra Mattilsynet

Norges Naturvernforbund med oppfølgingsbrev til Mattilsynet