Naturvernforbundet ber Miljøservice i Eide om miljøopplysingar

Naturvernforbundet har nokre spørsmål om mottak og levering av avfall.

Spørsmåla kjem etter fleire henvendingar og mediaoppslag.

Naturvernforbundet nyttar miljøinformasjonsloven som grunnlag for å be om svar.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Brevet til Miljøservice

Svar frå Miljøservice 23. april 2007

Film fra Eide miljøservice sitt område

Film frå Miljøservice

Miljøservice og deponikrava

Finansiell status for Miljøservice