Naturvernforbundet ber om at planane om minikraft i Herøy blir stoppa

Det er planane om Tjervaagelva minikraftverk Naturvernforbundet vil stoppe. I uttalen til planane heiter det m.a.: Det er påvist kvalitetar i heile landskapet som tilseier at området har store og ulike naturverdiar samla i eit område. Inngrep som tar ein bit av dette vil øydelegge mykje meir enn sjølve inngrepet.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kan kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Les heile uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal