Naturvernforbundet – en internasjonal miljøvernorganisasjon

Miljøkampen er internasjonal. Det er Naturvernforbundet også.

Norges Naturvernforbund er norsk medlem av Friends of the Earth, et internasjonalt nettverk av miljøorganisasjoner med medlemmer i over 70 land. Sammen med Friends of the Earth arbeider vi med å styrke det internasjonale miljøarbeidet, blant annet for å stoppe klimaendringene.

Vi deltar også i kampanjer for å ta vare på miljøet i andre land. Felles for arbeidet i Friends of the Earth er at vi vil gi folk mulighet til å beskytte sitt livsgrunnlag. Folk skal slippe å bli overkjørt av selskaper på jakt etter gull og olje. Maten vi spiser skal være sunn for både kropp og natur. Friends of the Earth arbeider derfor for at vi ikke skal slippe genmodifiserte planter og dyr ut i naturen.

Naturvernforbundet samarbeider tett med Regnskogfondet for å ta vare på regnskogene og sikre livsgrunnlaget for menneskene som lever der. Tømmer fra ødelagt regnskog selges overalt, blant annet finner vi det i hagemøbler og i parkett som selges her i Norge. Sammen med Regnskogfondet prøver vi å få forbrukerne til å unngå tropisk tømmer. Hvis folk slutter å kjøpe varer av tropisk tømmer kan skogene overleve.

I samarbeid med Utviklingsfondet arbeider vi for å bygge opp fiskerinæringa i Sri Lanka og India etter tsunamien jula 2004. I begynnelsen av september hadde vi bidratt til å reparere 2000 båter. Det er ikke vanskelig å se at det nytter. Fisket er det eneste folk har å leve av. Når båter blir satt i stand er det mange familier som blir reddet.

Naturvernforbundet støtter også miljøtiltak i Russland og Sentral-Asia. Industrien i disse landene forurenser mye, og energien er basert på atomkraft. For å begrense avhengigheten av atomkraft har vi utviklet et undervisningsopplegg om energisparing som er tilbudt 62.000 skoler i dette området. Vi arbeider for å fremme alternative energikilder, blant annet utnyttelse av solenergi. Vi bidrar også til å styrke miljøorganisasjonene i disse landene slik at disse kan bidra til at miljøet kan bevares.

Også lokalt er det mulig å gjøre en innsats. Flere av våre lokal- og fylkeslag har etablert samarbeidsprosjekter med miljøorganisasjoner i andre land.

Naturvernforbundet i Finnmark har mye kontakt med russiske miljøorganisasjoner på Kola-halvøya. Man samarbeider for å unngå nye kraftledninger over grensa, for dermed å unngå at Norge blir et nytt marked for russisk atomkraft som kan forlenge atomreaktorenes levetid.

Samarbeidet over grensen gir muligheter for felles arbeid mot miljøskadelig oljeutvinning og oljetransport langs kysten og i Barentshavet. Dessuten har Naturvernforbundet eksportert brunosten. Mens mysen tidligere var et avfallsproblem etter ysting på russiske meierier, ser man nå på muligheten for å bruke mysen i brunostproduksjon.

Naturvernforbundet i Buskerud har i flere år hatt et samarbeid med miljø- og landbruksorganisasjoner i Pärnu fylke i Estland. Arbeidet har særlig rettet seg mot bevaring av truede naturtyper, som slåttemark og våtmark. Miljøorganisasjonene var sentrale i de baltiske landenes kamp for sjølstendighet, og fortsatt er miljøorganisasjonene sentrale for å styrke demokratiet og folks deltakelse i samfunnet.

Naturvernforbundet er også medlem i Forum for Utvikling og Miljø (ForUM). ForUM er en sammenslutning av mer enn 40 norske miljø- og utviklingsorganisasjoner. Vi samarbeider for å fremme norsk innsats for internasjonalt miljøsamarbeid, og for å øke engasjementet for miljø og utvikling både i befolkningen og blant beslutningstakere.

Vi ønsker å arbeide enda mer internasjonalt, men for å få til det trenger vi flere aktive medlemmer. Bli med du også!

Har du konkrete spørsmål til de ulike internasjonale prosjektene kan du kontakte kampanjeleder Jon Magnar Haugen på telefon 23 10 96 15 eller epost jmh(a)naturvern.no.