Naturvernforbundet er uroa over presset på Glomstua-området

– Glomstuaområdet og Kongebjørka er pressa frå alle kantar, skriv Naturvernforbundet i Molde i sin uttale til reguleringsplanen for området. Dette skal vere ein freda plett der det er ro og litt rom. Skular og barnehagar brukar området for utflukter både sommar og vinter. Grøntarealet har skrumpa vesentleg inn dei siste åra, og vil truast ytterlegare dersom bussar og bilar skal kunne kjøre så langt opp i området.

Leiar i Naturvernforbundet i Molde er Astrid Buset. Ho har telefon 48 27 67 98. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid

Les heile uttalen frå Naturvernforbundet i Molde til Molde kommune