Naturvernforbundet etterlyser svar fra Nesset Kraft AS om round up-bruk

Naturvernforbundet har tatt kontakt med Nesset Kraft AS etter at vi har observert noko som kan vere ulovleg sprøyting i samband med linerydding. Uavhengig av om sprøytinga er lovleg eller ikkje spør Naturvernforbundet om ho er særleg klok.

Leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden, kan kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Les brevet frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Nesset Kraft AS