Naturvernforbundet etterspør miljøsaneringsplan for Sjøholt skule

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Ørskog kommune.

Ørskog kommune skal rive bygningsmasse på Sjøholt skule.

Naturvernforbundet ber om å få tilsendt dokumentasjon knytt til miljøsanering og avfallshandtering frå rivinga.