Naturvernforbundet forsøker å få samarbeid om pellets

Naturvernforbundet arbeider for å få til eit medlemstilbod på kjøp av pelletskaminar.

Difor har vi kontakta forhandlarane i fylket.

Les brevet frå Naturvernforbundet til forhandlarane