Naturvernforbundet har ikke kapasitet til Ormen

– Naturvernforbundet har ikke funnet rom for å prioritere å gi uttale til søknaden fra Hydro om utslipp fra landanlegget til Ormen Lange, sier Lars Haltbrekken. – Dette er synd, vi skulle ønske vi hadde kapasitet til å foreslå miljøforbedringer på dette prosjektet, men vi har de ressursene vi har.

Hydro søkte i oktober 2005 Statens forurensningstilsyn (SFT) om tillatelse til utslipp til sjø og luft samt støy fra Ormen Lange landanlegg på Nyhamna i Aukra kommune. Søknaden omfatter planlagte utslipp fra klargjøring, oppstart og drift av landanlegget. Anlegget planlegges å være i regulær produksjon fra og med 1. oktober 2007.

Det vil være utslipp av 14 400 m3 kjølevann pr. time. Dette holder 28,5 °C, altså nok til å varme hele fylket. Det vil også være utslipp fra gasskjeler samt støy.

Lars Haltbrekken kan kontaktes på telefon 91 61 21 91.

Les uttalen fra Norges Naturvernforbund