Naturvernforbundet har ikkje høve til å møte på Geirangerkonferansen

Bioenergi er eit viktig tema på Geirangerkonferansen 2006. Naturvernforbundet har diverre ikkje høve til å vere med.

Samstundes ber Naturvernforbundet om svar på tidlegare brev til Møre og Romsdal fylke.

Brevet til Møre og Romsdal fylke