Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy kommentar til rapport Luktrisikovurdering Franzefoss Gjenvinning AS på Husøya i Kristiansund

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy oversender kommentar til luktrapport fra Franzefoss Gjenvinning AS.

Rapporten ble først tilgjengelig etter at de opprinnelige høringsdokumentene forelå, og etter at den offisielle høringsfristen var gått ut og dete er grunnen til at denne kommentaren kommer nå.