Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy sin kommentar til utlagt planprogram og konsekvensutredning høring for Franzefoss Gjenvinning as.

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy.

Av hensyn til det miljøet som fremdeles finnes rundt Bolgsvaet, kan ikke Naturvernforbundet se at det er mulig å gi tillatelse til ytterligere utslipp. Vi stiller videre spørsmålstegn ved om de miljøpåvirkningene som både fysisk og kjemisk påvirker miljøet, vil kunne opprettholde et bærekraftig økosystem.

Vi finner en rekke mangler i søknaden og saksvurderingen på disse miljøområdene og
Naturvernforbundet mener ytterligere utredning må gjøres i forhold til flere problemstillinger.

Det er gitt en omfattende høringsuttalelse.