Naturvernforbundet i Molde inviterer til årsmøte

Årsmøtet blir mandag 20. mars kl 2045. Årsmøtet holdes i Naturvernforbundets lokaler i fjerde etasje i Storgata 50 i Molde (rett bak Bussholdeplassen).

Møtet starter kl. 2045 eller så snart fylkesårsmøtet er ferdig.

Sak 1 Valg av ordstyrer

Sak 2 Styrets årsmelding

Sak 3 Revidert regnskap

Sak 4 Valg

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og interesserte. Velkommen!