Naturvernforbundet i Tingvoll inviterer til sopptur

Det blir sopptur laurdag 1. oktober. Oppmøte ved Tingvoll museum.

Vi vil sjå på sopp i slåttemark og beitemark. Etter kvart vil vi oppsøke skogsområde i nærleiken for å sjå etter matsopp. Geir Gaarder vil fortelje oss om det vi kan finne. Her blir det noko å lære anten det gjeld sopp eller verknad av beiting og slått.

Heile programmet vil ta 2-3 timar, men dei som må bryte av før er og velkomne.

Plakat